Burse Bani de Liceu

Persoanele care solicită BURSE BANI DE LICEU se vor prezenta cu următoarele documente :
-acte de identitate în original pentru toţi membrii de familie
-acte doveditoare în original privind veniturile membrilor familiei:

ADEVERINŢA VENIT BRUT LUNAR /MEMBRU FAMILIE REALIZAT în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului(iunie, iulie, august 2013)-maxim 150lei/luna/membru de familie
CUPOANE DE PENSIE
CUPON DE LA ŞOMAJ
DECLARAŢIE de la NOTAR , ÎN ORIGINAL PENTRU membrii familei cu VENIT ZERO
Nu se iau în calcul :
-alocaţia de stat
-alocaţia de susţinere a familiei
-bursele de studiu şi bursele sociale
DECLARAŢIE de la NOTAR-pentru toţi membrii majori care nu au realizat venituri în ultimele 3 luni(declaraţia se dă în faţa notarului şi se va specifica de asemenea că :
-NU AU FOST PLECAŢI DIN ŢARĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII DE VENITURI
- nu deţin utilaje agricole, nu au conturi în bănci
-nu au alte proprietăţi în afara celei de domiciliu
-că nu au cumpărat sau vândut autoturisme, terenuri sau alte bunuri în ultimul an
-că nu deţin paşaport
ADEVERINŢE DE LA PRIMĂRIE:
-pentru toţi membrii familiei că deţin sau nu pământ
-cei care deţin pământ , pe adeverinţă să se precizeze care este venitul anual aferent suprafeţei agricole
-adeverinţa de la Circumscripţia financiară privind veniturile obţinute din alte activităţi-certificat fiscal pentru fiecare părinte şi fraţi
-HOTĂRÂRE DE DIVORŢ ŞI DE PENSIE ALIMENTARĂ –ÎN ORIGINAL
-Certificat de deces – în original
-Ancheta socială conform legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare