Promovarea egalității de șanse

Pe data de 26 august 2013 a fost semnat acordul de parteneriat în vederea implementării proiectului  PRO. EGALIT.A.T.E. - PROmovarea EGALITății de șAnse  pentru persoanele dezavantajaTE” de către:

  • SVILUPPO EST SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Pitesti, nr. 9, ap. 6, jud. Cluj-  Lider de parteneriat.
  • AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GALAȚI, cu sediul in Galați, str.Domnească nr. 191, jud. Galați- partener 1
  • PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI, cu sediul in Voinești, Cod postal: 707600, jud. Iași- partener 2
  • DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Brăilei nr. 138B,jud. Galați, - partener 3
  • IRISPES SICILIA, cu sediul în Siracusa, Via Isonzo n°19, Italia - partener transnațional