Legislație utilă

Legea nr. 148 din 26 iulie 2000**Republicată - Legea privind publicitatea

Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 - Legea privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori

Legea Nr. 215 din 23 aprilie 2001**Republicată - Legea administrației publice locale

Legea Nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 - privind transparența decizională în administrația publică

Legea Nr.7 din 18 februarie 2004**Republicată - privind Codul de Conduită al funcționarilor publici

Legea Nr. 188 din 8 decembrie 1999**Republicată - privind Statutul funcționarilor publici

Legea Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 - privind codul de conduită al personalului contractual în autoritățile și instituțiile publice