Alimentare cu apă Comuna Voinești

Pe data de 19 august 2013, d-nul Primar Dobreanu Gheorghe a semnat convenția privind modul de realizare a obiectivului "Sistem de alimentare cu apă comuna Voinești, Județul Iași", între S.C. APAVITAL S.A. Iași și Comuna Voinești, județul Iași.
Părțile au convenit pentru realizarea și punerea în funcțiune etapei I - a obiectivului de mai sus constând din: conductă aducțiune și rețea de distribuție apă în satele Voinești, Lungani și Vocotești, comuna Voinești, cu următoarele obligații:

S.C. APAVITAL S.A. Iași va realiza:
-asigurarea conductei de aducțiune PEHD Dn 140mm în lungime de cca. 450 m, precum și a armăturilor aferente
-asigurarea conductei pentru rețelele de distribuție în lungime totală de 32.027 m, după cum urmează:
1. conductei PEHD Dn 200 mm în lungime de 2.817 m, precum și a armăturilor aferente
2. conductei PEHD Dn 160 mm în lungime de 312 m, precum și a armăturilor aferente
3. conductei PEHD Dn 140 mm îm lungime de 643 m, precum și a armăturilor aferente
4. conductei PEHD Dn 125 mm în lungime de 4.655 m, precum și a armăturilor aferente
5. conductei PEHD Dn 110 mm în lungime de 5.202 m, precum și a armăturilor aferente
6. conductei PEHD Dn 90 mm în lungime de 5.069 m, precum și a armăturilor aferente
7. conductei PEHD Dn 75 mm în lungime de 13.329 m, precum și a armăturilor aferente
-cămine de vane aerisire unde este necesar
-hidranți
-lucrările de construcții - montaj aferente conductei de alimentare cu apă (suduri, îmbinări, etc.), vor fi suportate de S.C. APAVITAL S.A. Iași, conform programului de investiții.

Primăria Comunei Voinești va realiza:
- declarație pe propria răspundere că terenul pe care se va amplasa conducta, stațiile de repompare, stația de clorinare, rezervorul de 400 mc, este domeniul public și că nu este în litigiu;
- pentru terenurile ocupate definitiv (rezervor, stațiile de pompare și clorinare, cămine) se va preda, hotărârea Consiliului Local, planul de situație cu viza OCPI cu datele topografice ale acestora;
- obținerea Certificatului de Urbanism și avizelor aferente;
- întocmirea proiectului tehnic, detaliilor de execuție și DTAC, conform reglementărilor tehnice în vigoare;
- obținerea autorizației de construcție pentru lucrările aferente;
- asigurarea și predarea terenului către S.C. APAVITAL S.A. Iași (constructor) aferent amplasamentului conductei de alimentare cu apă, stații de pompare, clorinare, liber de orice sarcină, pe domeniul public;
- asigurarea unui utilaj - buldoexcavator - cu mecanic și carburant, pentru executarea lucrărilor de săpătură, către S.C. APAVITAL S.A. Iași, în calitate de constructor, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, cu ritmicitate zilnică, pe cheltuiala sa;
- procurarea și montarea rezervorului de apă de 400 mc stației de clorinare și 2 stații de repompare complet echipate;
- execută săpăturile la căminele de vane și aerisire stabilite de comun acord cu reprezentantul S.C. APAVITAL S.A. Iași (dacă va fi cazul);
- subtraversări de drumuri și văi
- aducerea la starea inițială a terenului afectat de lucrări.