Anunt constituire/reconstituire drept de proprietate la legile fond funciar