Sport

Unităţile scolare de pe teritoriul comunei nu au în dotare terenuri de sport si nici săli de sport. În vestul localităţii Voinesti se află terenul comunal de sport cu o suprafaţă de 1 ha. Acest teren de sport este împrejmuit si dotat cu porţi.

Comuna dispune însă de potenţial pentru amenajarea de parcuri si spaţii de agrement, prin valorificarea terenurilor neutilizate din intravilan aflate în proprietatea Primăriei, care permit amenajarea unor zone de recreere.