Demersuri necesare in vederea incheierii contractelor de finantare .

Demersuri necesare in vederea incheierii contractelor de finantare multianuale pentru obiectivele care beneficiaza de finantare in cadrul PNDL 2017-2020.