Transport

DJ 248 A – pe plan local, asigură legătura între comuna Voinesti si municipiul Iasi spre nord, si între comuna Voinesti si comuna Țibana spre sud-vest. Drumul judeţean este o importantă arteră rutieră care asigură conexiunea între judeţele Iasi si Vaslui, pe trasul Iasi – Voinesti - Țibana – Răsboieni - Țibănesti – racord cu DN 15 D – Rafaila – Buda (comuna Osesti) – racord DJ 207 E,la sud de satul Osesti (Vaslui). Starea carosabilului este foarte bună, DJ 248 A fiind asfaltat. Pe teritoriul comunei Voinesti, DJ 248 A străbate satul Voinesti (pe un traseu destul de sinuos) si extremitatea vestică a satului Slobozia.

DJ 248 B – pe plan local, asigură legătura între comuna Voinesti si comuna Horlesti către nord-vest si între comuna Voinesti si comuna Mogosesti către sud-est. Ca si DJ 248 A, si DJ 248B realizează conexiunea între judeţele Iasi si Vaslui, pe următorul traseu: racord DN 24 C la Popricani (nord de municipiul Iasi) – Rediu – Bogonos – racord DN 28 A la Leţcani – Horlesti – Voinesti – Vocotesti – Mânjesti – Budesti – Hadâmbu – Mironeasa – Cioca Boca – Frenciugi – Negresti (Vaslui). Pe teritoriul comunei Voinesti, DJ 248 A străbate nord-estul satului Lungani, satul Voinesti (pe un traseu sinuos) si extremitatea vestică a satului Vocotesti.

DC 38 A – asigură accesul în localitatea Schitu Stavnic, fiind racordat la DJ 248 A.

DC 38 B – străbate teritoriul comunei Voinesti de la racordul cu DJ 248 A până la limita
administrativă, făcând legătura cu satul Bogdănesti din comuna vecină Horlesti.

DC (în curs de clasificare) – are o lungime de 7,687 km, asigurând legătura între
satele Slobozia si Hadâmbu (comuna Mogosesti).