Centralizator rezultate finale concurs 12.05.2017-17.05.2017

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr.423/02.05.2017
NR.6581 / 19.05.2017

CENTRALIZATOR
Privind rezultatele finale ale concursului organizat în perioada 12.05.2017-17.05.2017

În urma susținerii probelor concursului organizat în perioada 12.05.2017-17.05.2017 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Psihopedagog in cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu Voinești, Comisia de concurs consemnează rezultatul final al concursului:

Numele și Prenumele Candidatului Rezultat selecție dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final concurs
CĂRĂBUȘ VERONICA ADMIS 63,33 puncte 86 puncte 74,67 puncte ADMIS
CONDURACHI VASILICA -LACRAMIOARA ADMIS 60,67 puncte 78 puncte 69,34 puncte RESPINS
MÎRȚ PAULA-PETRONELA ADMIS 52 puncte 46 puncte - RESPINS
GIURGEA FELICIA ADMIS 52 puncte 20 puncte - RESPINS
GHERCĂ CARMEN-MIHAELA ADMIS 34 puncte - - RESPINS
CIURDEA LUCIA ADMIS 17 puncte - - RESPINS
MIRON ANDREI ADMIS 12 puncte - - RESPINS
CRIVOI ANDREEA ADMIS ABSENT - - RESPINS

COMISIA DE CONCURS:
PREȘEDINTE: TIMOFTE LIVIU ____________
MEMBRI:
IOJA MARINA-STELIANA ____________
BĂȚOAIA CRISTINA ____________
SECRETAR COMISIE CONCURS
COZMA MIHAELA DANIELA ____________