Anunt rezultat interviu 17.05.2016

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs stabilită prin Dispoziția nr. 423/02.05.2017

Nr. 6498/17.05.2017

ANUNȚ

În urma analizării și punctării interviului în vederea participării la concursul de recrutare

organizat în data de 17.05.2017 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de

Psihopedagog in cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești

Comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr.crt. Candidat Punctaj final interviu

1. CONDURACHI VASILICA -LACRAMIOARA 78 puncte

2. MÎRȚ PAULA-PETRONELA 46 puncte

3. GIURGEA FELICIA 20 puncte

4. CĂRĂBUȘ VERONICA 86 puncte

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării

rezultatului pe site-ul Primăriei Voinești, la biroul de Resurse Umane din cadrul instituției,

respectiv până pe data de 18.05.2017 orele 13.00.

Va fi declarat admis candidatul cu punctajul cel mai mare.

Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 17.05.2017 , ora 13,00

pe site-ul primăriei Voinești, județul Iași.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: TIMOFTE LIVIU __________

Membri: Ioja Marina-Steliana __________

Bățoaia Cristina __________

Secretar: Cozma Mihaela Daniela __________