ANUNT REZULTATE proba scrisă concurs psihopedagog 12.05.2017

ROMANIA
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs stabilită prin Dispoziția nr. 423/02.05.2017
Nr. 6387/15.05.2017

ANUNT
Punctaj probă scrisă la concursul organizat în data de 12.05.2017 pentru ocuparea postului de psihopedagog

În urma notării lucrărilor scrise a candidaţilor la concursul organizat în ziua de 12.05.2017, pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Psihopedagog in cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise, astăzi 15.05.2017, ora 15,00 :

Candidat PUNCTAJ FINAL REZULTAT PROBA SCRISA
GHERCĂ CARMEN-MIHAELA 34 PUNCTE RESPINS
CONDURACHI VASILICA-LACRAMIOARA 60.67 PUNCTE ADMIS
MIRON ANDREI 12 PUNCTE RESPINS
MÎRȚ PAULA-PETRONELA 52 PUNCTE ADMIS
GIURGEA FELICIA 52 PUNCTE ADMIS
CĂRĂBUȘ VERONICA 63.33 PUNCTE ADMIS
CIURDEA LUCIA 17 PUNCTE RESPINS

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 puncte.
Contestațiile cu privire la proba scrisă se pot face în cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor pe site-ul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași, respectiv până pe 16.05.2017 ora 15,00.
Interviul se va susține doar pentru candidații declarați admiși, miercuri, 17.05.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Voinești.
Rezultatele probei scrise se afișeaza azi 15.05.2017, ora 15,00 pe site-ul Primăriei Voinești (primariavoinesti-iasi.ro )
Secretar comisie
Cozma Mihaela Daniela