Anunt selectie dosare concurs psihopedagog 12.05.2017

JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr.394/20.04.2017
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS 12.05.2017
Nr. 5948/ 08.05.2017

Comisia de concurs, numită prin Dispoziția nr. 394/20.04.2017 întrunită în data de 08.05.2017, ora 1500, la sediul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași, procedează la selecția dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul organizat în data de 12.05.2017 ora 1000 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Psihopedagog în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud.Iași.
Anuntul privind concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Psihopedagog în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud.Iași a fost publicat în Monitorul Oficial al României, într-un ziar național și pe site-ul primăriei ( primariavoinesti-iasi.ro ) pe data de 19.04.2017.
Data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen: 04.05.2017, orele 1600.
Până la data limită de depunere a dosarelor s-au înscris la concurs 8 candidați, toți cei 8 fiind declarați admiși întrucât îndeplinesc atât condițiile generale cât și cele specifice de participare la concurs.
Nr. Nume și Penume Admis/Respins Nr. dosar
1. CRIVOI ANDREEA ADMIS 5375/26.04.2017
2. GHERCĂ CARMEN-MIHAELA ADMIS 5478/27.04.2017
3. CONDURACHI VASILICA -LACRAMIOARA ADMIS 5429/27.04.2017
4. MIRON ANDREI ADMIS 5510/27.04.2017
5. MÎRȚ PAULA-PETRONELA ADMIS 5622/02.05.2017
6. GIURGEA FELICIA ADMIS 5629/02.05.2017

7. CĂRĂBUȘ VERONICA ADMIS 5831/03.05.2017
8. CIURDEA LUCIA ADMIS 5900/04.05.2017

Rezultatul selecției de dosare se afișează în data de 09.05.2017, ora 14,00 pe site-ul Primăriei Voinești.
Secretarul comisiei publică astăzi, 09.05.2017, orele 14,00 anunțul pe site-ul Primăriei Voinești. Contestațiile se depun în termen de 24 ore de la data afișării.