Învățământ

Conform Listei unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Iași,în comuna Voinești funcționează următoarele unități de învățământ:
a)Școala de Arte și Meserii "Ioanid Romanescu" - unitate de învățământ cu personalitate juridică, de care aparține:
- Școala cu clasele I-IV Lungani.

În satul Voinești funcționează Centrul de Zi pentru Copii "Sf. Maria", finanțat inițial de Direcția Generală de Asistență Socială și Direcția Copilului Iași, în prezent fiind finanțat prin bugetul administrației publice locale. În cadrul Centrului de Zi pentru Copii "Sf. Maria" se desfășoară activități educative pentru copiii din familii sărace, pentru copii cu probleme sociale (familii destrămate, părinţi plecaţi la muncă în străinătate) si li se asigură copiilor si o masă caldă pe zi.

b)Școala Generală cu clasele I - VIII Slobozia Deal – unitate de învăţământ cu personalitate juridică:
- Școala cu clasele I-IV Slobozia Vale (scoală nouă construită din panouri metalice),
- Școala cu clasele I-IV Schitu Stavnic,
- Grădiniţa Slobozia – funcţionează în cadrul Școlii Generale cu clasele I - VIII Slobozia Deal.
Școala din satul Slobozia apare ca urmare a planului de măsuri iniţiat de ministrul scolilor Spiru Haret. Prin acest plan se urmărea construcţia mai multor scoli în mediul urban si rural în anii 80 ai sec. al XIX – lea.
Nu există documente, deocamdată, care să ateste existenţa certă a scolii Slobozia. Un document din 1883 precizează reînfiinţarea scolii Slobozia. Până la înfiinţarea scolii, elevii din Slobozia frecventau scoala din Voinesti.
Ca urmare a creșterii numărului de populaţie scolară, a fost necesară închirierea unei săli de clasă în incinta unei case de la marginea satului Slobozia, în perioada interbelică. În timpul celor două războaie mondiale, scoala din Slobozia a fost distrusă în mare parte (nu din cauza liniei
frontului care traversa zona, ci a locuitorilor), iar rezultatul a fost încetarea cursurilor. În actualul local, construit în anii 1970, studiază 250 de elevi, iar în locul sălii închiriate s-a construit o scoală cu clasele I – IV, pentru elevii din marginea satului.

În localitatea Slobozia, datorită numărului foarte mare de copii, au fost înfiinţate numeroase grădiniţe si centre de zi pentru copii, finanţate de câteva fundaţii umanitare precum și prin intermediul fondurilor FRDS:
- grădiniţa particulară “Licurici” - persoană juridică Asociaţia East Europa Iasi,
- Centrul de Zi Slobozia - Fundaţia LINK ROMANIA MOLDAVIA, sponsorizat de H.O.P.E. INTERNATIONAL, din orasul Donegal, Irlanda,
- Centrul Social Multifuncţional Slobozia care include si o grădiniţă, realizat prin finanţare FRDS,
În satul Schitu Stavnic, fundaţia "Stichting Hulpgoederen" din Olanda a investit într-un complex multifuncţional – Centrul Social Educativ Schitu Stavnic care cuprinde, printre alte dotări, si o grădiniţă, sală de calculatoare, sală de lectura pentru elevi.