Informare măsuri de mediu și climă PNDR 13.04.2017

Informare cetățeni,
Pentru perioada de programare 2014-2020, unul din instrumentele puse la dispoziția Statelor Membre pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Europa 2020 este noul pachet de măsuri de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, măsuri de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri. Aceste măsuri se regăsesc în Măsura 10 Agro-mediu și climă, Măsura 11 Agricultura ecologică și Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. Alocările acestor măsuri sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele în cadrul cărora sunt disponibile sume de cca. 2,66 mld. euro (Măsura 10-1,071 mld. euro, Măsura 11-236,42 mld euro, Măsura 13-1,355 mld euro).
Persoanele interesate pot găsi informațiile și materialele referitoare la măsurile de mediu și climă pe site-ul M.A.D.R, respectiv: http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-...