Centralizator rezultate finale concurs 07.04.2017

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 293/16.03.2017
Nr. 4957/13.04.2017

CENTRALIZATOR
Privind rezultatele finale ale concursului organizat în perioada 07.04.2017-12.04.2017

În urma susținerii probelor concursului organizat în perioada 07.04.2017-12.04.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de:
- 1 post Psihopedagog în cadrul Centrului Ioanid Romanescu, Voinești – nu a promovat nici un candidat.
- 1 post Șofer buldoexcavator în cadrul Primăriei Voinești, județul Iași-

Comisia de concurs consemnează rezultatul final pentru postul de șofer buldoexcavator:

Numele și Prenumele Candidatului Rezultatul selecției dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
PRODAN MARICEL ADMIS 50 Puncte 69 puncte 59.5 ADMIS
BELCIUG GHEORGHE ADMIS 60 puncte 55 puncte 57.5 RESPINS

Comisia de concurs comunică rezultatele finale prin afișare pe site-ul Primăriei, joi, 13.04.2017, orele 12.10.