Anunt rezultate interviu din data de 12.04.2017

ANUNȚ
Nr. 4910/12.04.2017
În urma analizării și punctării interviului în vederea participării la concursul de recrutare organizat în data de 12.04.2017 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de :
- Șofer buldoexcavator în cadrul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași
Comisia de concurs comunică următorul rezultat:

Nr.crt Nume si prenume Postul pentru care se optează Rezultat interviu
1 Belciug Gheorghe Șofer buldoexcavator 55 puncte
2 Prodan Maricel Șofer buldoexcavator 69 puncte

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului pe site-ul Primăriei Voinești, la biroul de Resurse Umane din cadrul instituției, respectiv până pe data de 13.04.2017 orele 12.00.
Va fi declarat admis candidatul cu punctajul cel mai mare.

Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 12.04.2017 , ora 12,00 pe site-ul primăriei Voinești, județul Iași.