Centralizator rezultate proba scrisa 07.04.2017

Centralizator rezultate
Punctaj probă scrisă la concursul organizat în data de 07.04.2017 pentru ocuparea postului de psihopedagog și șofer buldoexcavator
Nr. 4577/10.04.2017

Nr. crt Nume și prenume candidat Punctaj probă scrisă Admis/Respins
1 CRIVOI ANDREEA 23 puncte RESPINS
2 GIURGEA FELICIA 44 puncte RESPINS
3 GHERCĂ CARMEN-MIHAELA 36 puncte RESPINS
4 MÎRȚ PAULA-PETRONELA 38 puncte RESPINS
5 BELCIUG GHEORGHE 60 puncte ADMIS
6 PRODAN MARICEL 50 puncte ADMIS
7 CĂRĂBUȘ VERONICA ABSENT PROBĂ SCRISĂ
8 NECHIFOR IONELA-VIOLETA ABSENT PROBĂ SCRISĂ

Sunt declarați admiși la proba scrisă/test grilă candidații care au obținut minimum 50 puncte.
Contestațiile cu privire la proba scrisă se pot face în cel mult 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor pe site-ul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași, respectiv până pe 11.04.2017 ora 10,30.
Interviul se va susține doar pentru candidații declarați admiși, miercuri, 12.04.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei Voinești.