Anunt selectie dosare 07.04.2017

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE CONCURS 07.04.2017
Nr. 4258/ 03.04.2017
Comisia de concurs, numită prin Dispoziția nr. 293/16.03.2017 întrunită în data de 03.04.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași, procedează la selecția dosarelor de înscriere în vederea participării la concursul organizat în data de 07.04.2017 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
 Psihopedagog, în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud.Iași;
 Șofer buldoexcavator, în cadrul Primăriei Comunei Voinești, jud. Iași;

Concursul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, într-un ziar național și pe site-ul primăriei ( primariavoinesti@yahoo.com) pe data de 16.03.2017.
Data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea la examen: 30.03.2017, orele 16.00.
Până la data limită de depunere a dosarelor s-au înscris la concurs 8 candidați, toți cei 8 fiind declarați admiși întrucât îndeplinesc atât condițiile generale cât și cele specifice de participare la concurs.

Nr. Nume și Penume Admis/Respins Nr. dosar Funcția scoasă la concurs
1 GHERCĂ CARMEN-MIHAELA ADMIS 3632/22.03.2017 PSIHOPEDAGOG
2 NECHIFOR IONELA-VIOLETA ADMIS 3707/23.03.2017 PSIHOPEDAGOG
3 GIURGEA FELICIA ADMIS 3842/27.03.2017 PSIHOPEDAGOG
4 MÎRȚ PAULA-PETRONELA ADMIS 4040/29.03.2017 PSIHOPEDAGOG
5 CĂRĂBUȘ VERONICA ADMIS 4056/29.03.2017 PSIHOPEDAGOG
6 CRIVOI ANDREEA ADMIS 4092/30.03.2017 PSIHOPEDAGOG
7 PRODAN MARICEL ADMIS 3713/23.03.2017 ȘOFER BULDOEXCAVATOR
8 BELCIUG GHEORGHE ADMIS 4054/29.03.2017 ȘOFER BULDOEXCAVATOR

Data probei scrise: 07.04.2017, orele 10.00 iar interviul se va desfășura la o dată comunicată ulterior.
Rezultatul selecției de dosare se afișează în data de 03.04.2017, ora 14,00 pe site-ul Primăriei Voinești, sub forma anunțului- anexă la prezentul proces verbal.