Proiecte de educație și asistență socială

Numeroase fundaţii umanitare au desfăsurat în comuna Voinesti programe, acţiuni și au
investit în diverse proiecte sociale pentru ameliorarea condiţiilor de trai a locuitorilor comunei.
Astfel, în satul Schitu Stavnic, fundaţia "Stichting Hulpgoederen" din Olanda a investit
într-un complex multifuncţional – Centrul Social Educativ Schitu Stavnic - care cuprinde o baie
comunală, o grădiniţă, sală de calculatoare, sală de lectură pentru elevi si un cabinet stomatologic.
Această fundaţie olandeză a realizat în satul Schitu Stavnic și școala pentru învăţământul
primar, în anul 1994.

Tot prin intermediul unei fundaţii umanitare s-a construit si grădiniţa particulară “Licurici”
din satul Slobozia – persoană juridică fiind Asociaţia East Europa Iasi.
Prin fonduri FRDS în satul Slobozia s-a construit Centrul Social Multifuncţional Slobozia
care include si o grădiniţă.

Administraţia publică locală, în colaborare cu fundaţii umanitare (Fundaţia Somerset), a demarat proiecte care au ca scop principal cresterea
nivelului educaţiei în comunitatea rromă, îmbunătăţirea stării generale de sănătate a populaţiei
rrome din comuna Voinesti, integrarea a cât mai multe persoane rrome pe piaţa muncii, dezvoltare
comunitară în comuna Voinesti, la standarde europene.

Un alt proiect este derulat de Fundaţia Somerset, care a înfiinţat în comună un centru de
formare profesională si recalificare special pentru persoanele de etnie rromă. Se urmăreste în
special calificarea femeilor rrome în meseria de tricoter sau confecţioner. Alte proiecte ale Fundaţiei
Somerset vizează educaţia tinerilor rromi si crearea unui parteneriat cu licee din Iasi pentru oferirea
unui număr de locuri pentru elevii rromi.

O altă fundaţie care s-a implicat în problemele comunităţii rrome din comuna Voinesti este
Fundaţia Iosif, cu proiectul „Parteneriat pentru Incluziunea Romilor pe Piaţa Muncii”.
Proiectul se desfăsoară în parteneriat cu Primăria Voinesti, proiect finanţat de către Uniunea
Europeană pe linia de buget PHARE/2006/018-174.04.02, Coeziune Economică si Socială,
Dezvoltarea Resurselor Umane, Măsuri de Incluziune Socială.
Prin acest proiect s-a urmărit pregătirea unui număr de 50 de persoane de etnie rromă (femei
si bărbaţi), aflate în căutarea unui loc de muncă sau care lucrează în agricultură sezonier si care au
venituri foarte mici cu scopul de a se angaja în câmpul muncii. Cursurile de calificare s-au făcut
pentru 3 meserii: dulgher, zidar, crescător de animale. Beneficiarii direcţi sunt 50 adulţi capabili de
munca dar indirect se va oferi posibilitatea unui număr de cel puţin 300 de copii să ducă o viaţă mai
bună, să nu fie în situaţia de abandon familial sau abandon scolar din primii ani de studii.