Centralizator rezultate finale concurs 06.02.2017

JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 103/11.01.2017
Nr. 1620/08.02.2017

CENTRALIZATOR
Privind rezultatele concursului organizat în perioada 06.02.2017- 08.02.2017

În urma susținerii probelor concursului organizat în perioada 06.02.2017- 08.02.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
- Coordonator Centru – Centrul de zi Ioanid Romanescu, Voinești
- Mediator sanitar- în cadrul Aparatul de specialitate al Primarului comunei Voinești

Comisia de concurs consemnează rezultatul final:

Candidat Rezultatul selecției de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
CIOBOTARU IOANA ADMIS 72.6 pct 80 pct 76.3 ADMIS
BĂDĂRĂU VALERIA ADMIS 51 pct 54.6 pct 52.8 ADMIS