Anunt rezultat interviu 08.02.2017

ANUNȚ
Nr. 1598/08.02.2017

În urma analizării și punctării interviului în vederea participării la concursul de recrutare organizat în data de 08.02.2017 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de :
- Coordonator Centru - Centrul de zi Ioanid Romanescu, Voinești
- Mediator Sanitar – Aparatul de specialitate al Primarului comunei Voinești

Comisia de concurs comunică următorul rezultat:

NUME SI PRENUME POST PUNCTAJ REZULTAT INTERVIU
CIOBOTARU IOANA COORDONATOR CENTRU 80 PUNCTE ADMIS
BĂDĂRĂU VALERIA MEDIATOR SANITAR 54.6 PUNCTE ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului pe site-ul Primăriei Voinești, la biroul de Resurse Umane din cadrul instituției.
Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 08.02.2017 , ora 11,00 pe site-ul primăriei Voinești, județul Iași.