Anunt selectie dosare concurs 06.02.2017

JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr.103/11.01.2017

ANUNȚ
Nr. 1189/31.01.2017
În urma selecției dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare organizat în data de 06.02.2017 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de:
1. Coordonator Centru, Studii S, în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud.Iași
2. Psihopedagog, studii S, în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud.Iași
3. 2 posturi de Muncitor întreținere (fochist), Studii M/G,1/2 normă, atestat fochist, în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești, jud. Iași
4. Mediator sanitar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Voinești, jud. Iași

Comisia de concurs comunică următorul rezultat:
●Pentru funcția contractuală vacantă de Coordonator Centru – s-au înscris 2 candidați: CIOBOTARU IOANA și GRĂDINARU NICUȘOR
●Pentru funcția contractuală vacantă de Psihopedagog s-au înscris 3 candidați : BUZILĂ LAURA-OFELIA, POPA ZINAIDA, GIURGEA FELICIA
●Pentru funcția contractuală vacantă de Muncitor întreținere – nu s-au înscris candidați
●Pentru funcția contractuală vacantă de Mediator Sanitar – s-a înscris BĂDĂRĂU VALERIA

Comisia de concurs verifică dosarele candidaților înscriși și constată următoarele:
 GRĂDINARU NICUȘOR – RESPINS ( Nu are Specializarea cerută la condițiile de concurs, respectiv nu este licențiat în domeniul Asistență Socială)
 BUZILĂ LAURA OFELIA - RESPINS ( Nu are Specializarea cerută la condițile de concurs, respectiv Specializarea în domeniul Psihologie sau Psihopedagogie Specială).
CIOBOTARU IOANA-ADMIS
POPA ZINAIDA - ADMIS
GIURGEA FELICIA- ADMIS
BĂDĂRĂU VALERIA- ADMIS

Secretarul comisiei publică astăzi, 31.01.2017, orele 13,00 anunțul pe site-ul Primăriei Voinești.
Contestațiile se depun în termen de 24 ore de la data afișării.