Anunt selectie dosare concurs promovare 19.01.2017

PRIMĂRIA COMUNEI VOINESTI JUDEŢUL IAŞI
Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 1157/29.12.2016
Nr.477/13.01.2017

A N U N Ţ

În urma analizării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul organizat în ziua de 19.01.2017 - proba scrisă pentru promovarea în grad profesional superior a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Voinesti, Judeţul Iaşi, comisia de concurs, întrunită în data de 13.01.2017, comunică rezultatul selecţiei de dosare:

1. Ioja Marina-Steliana Inspector Principal ADMIS
2. Cozma Mihaela-Daniela Inspector Principal ADMIS

Prezentul anunț se afișează la avizierul Primăriei Comunei Voinesti, Județul Iași la data de 13.01.2017, ora 12,00.
Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției de dosare pot depune contestație la Secretarul comisiei de concurs, până la data de 17.01.2017.