Centralizator rezultate concurs 06.12.2016

JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin dispoziția nr. 1019/14.11.2016
Nr. 15956/09.12.2016

CENTRALIZATOR
Privind rezultatele concursului organizat în perioada 06.12.2016-07.12.2016

În urma susținerii probelor concursului organizat în perioada 06.12.2016-07.12.2016
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:
-Învățător – Centrul de zi Ioanid Romanescu, Voinești

Comisia de concurs consemnează rezultatul final:

Candidat Rezultatul selecției de dosare Punctajul la proba scrisă Punctajul la interviu Punctajul final Rezultatul final al concursului
RUSU SIMONA ADMIS 83.6 pct 74.6 pct 79.1 ADMIS