Anunt rezultat interviu concurs 06.12.2016

ANUNȚ
Nr. 15864/07.12.2016

În urma analizării și punctării interviului în vederea participării la concursul de recrutare organizat în data de 07.12.2016 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de :
- Învățător – Centrul de zi Ioanid Romanescu, Voinești

Comisia de concurs comunică următorul rezultat:
1. Rusu Simona Post Învățător 74.66 puncte ADMIS

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului pe site-ul Primăriei Voinești, la biroul de Resurse Umane din cadrul instituției.
Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 07.12.2016, ora 15.30 pe site-ul primăriei Voinești, județul Iași.