Anunt rezultat probă scrisă concurs 06.12.2016

ANUNȚ
Nr. 15783/06.12.2016

În urma analizării și punctării lucrărilor de la proba scrisă în vederea participării la concursul de recrutare organizat în zilele de 06.12.2016 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de :
- Învățător, în cadrul Centrului de zi Ioanid Romanescu, Voinești
Comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Candidat post Învățător:
1. Rusu Simona 83.6 puncte ADMIS

Interviul va avea loc în data de 07.12.2016, ora 14,00
Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 06.12.2016, ora 13,00 pe site-ul primăriei Voinești, județul Iași.