Centralizator rezultate concurs 31.10.2016

JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI
Comisia de concurs numită prin Dispoziția nr. 826/07.10.2016
Nr. 14629/04.11.2016

CENTRALIZATOR
Privind rezultatele concursului organizat în perioada 31.10.2016 – 02.11.2016

În urma susținerii probelor concursului organizat în perioada 31.10.2016 – 02.11.2016 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de:
- Îngrijitor, Centrul de Zi, Ioanid Romanescu, Voinești

Comisia de concurs consemnează rezultatul final:
Nume candidat Selecție dosare Probă scrisă Interviu Punctaj final Rezultatul final al concursului
IVAȘCU DANIELA ADMIS 65 puncte 78 puncte 71.5 puncte ADMIS