Faună

 

Contrastele climatice mari dintre iarnă si vară, ariditatea accentuată, lipsa de adăpost si vegetaţia naturală mai puţin bogată sunt elemente care au contribuit la restrângerea faunei. În prezent, din cauza cresterii densităţii populaţiei si a reducerii suprafeţei ocupată cu păduri, fauna este mult stânjenită în înmulţirea si răspândirea ei. Pe teritoriul comunei Voinesti se regăsesc specii caracteristice atât silvostepei, în nord, cât și pădurilor de foioase, în sud.

Fauna silvostepei este mai săracă, fiind mult diminuată în urma expansiunii activităţilor umane.
a) Mamiferele cele mai reprezentative sunt din grupul rozătoarelor: popândăul, căţelul pământului, soarecele de stepă, soarecele de câmp, sobolanul de câmp, hârciogul, iepurele, iepurașul de vizuină. Mai pot fi menţionate de asemenea, dihorul, nevăstuica, bursucul, vulpea.
b)  Pasările caracteristice silvostepei sunt: prepeliţa, potârnichea, ciocârlia, fâsa de câmp,presura, sticletele, cinteza, graurul, turturica, gugustiucul, pupăza, cucul, câneparul, porumbelul,mărăcinarul, vrabia, rândunica, lăstunul, cioara. Dintre păsările răpitoare menţionăm sorecarul comun, gaia.
c) Amfibienii sunt legaţi de un mediu acvatic sau mai umed si umbrit, mai reprezentative fiind broastele, buhaiul de baltă.

Fauna pădurilor, întâlnită în masivele forestiere din jumătatea sudică a comunei, este reprezentată prin următoarele grupe si specii:
a) Mamiferele frecvent întâlnite sunt: mistreţul (Sus scrofa) căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), lupul, veveriţa, dihorul (Mustella putorius), jderul (Martes martes), nevăstuica, viezurele, soarecele scurmător, soarecele de pădure. Menţionăm că mamiferele mari, precum mistreţul, căprioara, vulpea, specifice biotopului de pădure, sunt specii valoroase incluse în fondul cinegetic.
b) Păsările sunt foarte numeroase, dintre cele mai caracteristice fiind: ghionoaia,ciocănitoarea mare, ciocănitoarea de stejar, ciuful de pădure, huhurezul mic, cucuveaua, buha,sorecarul comun, gaia rosie, gaia neagră. Foarte comune sunt: piţigoiul, cinteza, sticletele,câneparul, botgrosul, mierla, ciocârlia de pădure, sfrânciocul, etc..
c) Reptilele din zona forestieră au în general specii puţine: sarpele de pădure, sarpele de alun, iar în poieni, sopârla.
d) Amfibienii sunt reprezentaţi de: broasca de pădure, broasca râioasă brună, brotăcelul,broasca rosie de pădure, tritonul, buhai de baltă.