Rezultate selecție parteneri proiect POCU

Proces verbal de selectare a partenerilor

din data de 03.06.2016

     Incheiat astazi 03.06.2016 cu ocazia finalizarii procedurii de selectie a partenerilor privind incheierea unui Acord de Parteneriat cu entitati de drept privat , in vederea depunerii si implementarii proiectului,,Desegregarea si Incluziune Sociala a Romilor pentru o Comunitate Unita-DESINROM” finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020.

Procedura de selectie s-a derulat cu parcurgerea urmatoarelor etape:

- publicarea pe site-ul primariei in data de 18.05.2016 a unui Anunt de selectie parteneri, impreuna cu metodologia de selectie.

- evaluarea documentelor primate, din punct de vedere al cerintelor minime, prescriptiilor, caracteristicilor de natura tehnica, stabilite prin Metodologia de Selectie de catre Comisia de selectie a ofertelor.

Comisia de selectia a fost stabilita prin Dispozitia nr.380/27.05.2016 si este formata din:

  1. Ioja Marina Steliana- Presedinte
  2. Letcanu Mihaela- Membru
  3. Batoaia Cristina- Membru

Membru supleant- Busuioc Ramona Mariana

In aceasta etapa au depus cereri urmatorii solicitanti:

Nr.crt.

Ofertant

1.

UNIVERSITATEA ,,APOLLONIA”- IASI

2.

SCOALA GENERALA SLOBOZIA- COM.VOINESTI

3.

S.C.GUARD EUROPEAN COMPANY S.R.L.- IASI

4.

FUNDATIA ,,SOMERSET” IASI

5.

S.C.EASTERN MARKETING INSIGNIS S.R.L.-VASLUI

6.

S.C.INTRATEST  S.A. -IASI

7.

BD MOESIA RESERCH S.R.L.- BUCURESTI

8.

S.C.EURO-ROM TRAINING AND CONSULTANCY S.R.L.-BUCURESTI

9.

R4 CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA- BUCURESTI

 

In etapa de evaluare a potentialilor parteneri s-a avut in vedere urmatoarele:

- desemnarea unui partener cu care se va semna acordul de parteneriat implica stabilirea unor obligatii si drepturi pe care partenerul sa le accepte.

- definirea obligatiiilor in cadru parteneriatului implica asumarea de catre fiecare partener, a unor activitati in etapa de scriere si depunere aplicatiei si in perioada de implementare si post implementare a proiectului.

- este necesara asigurarea unei complementaritati a rolului fiecarui partener in cadrul asocierii, astfel incit sa fie asigurate toate activitatile si sa nu existe suprapuneri nejustificate in realizarea unei activitati

-este necesara demonstrarea intelegerii, de catre fiecare partener, a actiunilor ce trebuie derulate, resurselor umane, logistice, financiare care trebuie alocate de fiecare partener, obligatiile ce rezulta din calitatea de partener in cadrul unui contract de finantare nerambursabila.

      In cadrul sedintei de evaluare s-au analizat ofertele si s-a constatat ca documentatia a fost completa si contine toate informatiile necesare , respectindu-se si criteriile din anuntul de participare, comisia accepta in aceasta etapa propunerile de parteneriat propuse de urmatorii ofertanti:

Nr.crt.

Ofertant                                                                                          

Rezultat selectie

1.

UNIVERSITATEA ,,APOLLONIA”- IASI

ACCEPTAT

2.

SCOALA GENERALA SLOBOZIA - COM.VOINESTI

ACCEPTAT

3.

S.C.GUARD EUROPEAN COMPANY S.R.L.- IASI

ACCEPTAT

4.

FUNDATIA ,,SOMERSET” IASI

ACCEPTAT

5.

S.C.EASTERN MARKETING INSIGNIS S.R.L.- VASLUI

ACCEPTAT

6.

S.C.INTRATEST  S.A. - IASI

ACCEPTAT

 

        avindu-se in vedere activitatile in care potentialii parteneri si-au declarant intentia de implicare si specificul acestora privind necesarul de resurse umane, comisia propunind o intilnire viitoare pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de semnarea contractelor de parteneriat.

1.In urma evaluarii dosarului depus de  BD MOESIA RESERCH S.R.L.- BUCURESTI in cadrul selectiei de parteneri, solicitarea a fost respinsa datorita nerespectarii termenului si/sau modalitatii de depunere a documentelor solicitate prin anuntul de selectie(depunere prin predarea personala la sediul Primariei Voinesti).

2. In urma evaluarii dosarului depus de  S.C.EURO-ROM TRAINING AND CONSULTANCY  S.R.L.-BUCURESTI  in cadrul selectiei de parteneri, solicitarea a fost respinsa datorita nerespectarii termenului si/sau modalitatii de depunere a documentelor solicitate prin anuntul de selectie(depunere prin predarea personala la sediul Primariei Voinesti).

3.In urma evaluarii dosarului depus de  R4 CONSULTANTA SI FORMARE PROFESIONALA - BUCURESTI  in cadrul selectiei de parteneri, solicitarea a fost respinsa datorita nerespectarii termenului si/sau modalitatii de depunere a documentelor solicitate prin anuntul de selectie(depunere prin predarea personala la sediul Primariei Voinesti).

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.