Anunț licitație

Primăria  Comunei  Voineşti, cu sediul în satul Voineşti, comuna Voineşti,  judeţul Iaşi, în temeiul Hotărârii Consiliului Local Voineşti nr.58/20.05.2016 organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea pe o perioadă de 10 ani a unui spaţiu  cu destinaţie de farmacie în suprafaţă totală  de 53,76 mp situat în imobilul fost sediu primărie, aflat în domeniu public al Comunei Voineşti, jud. Iaşi.

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de: 3 lei/mp/ lună.

Cost documentaţie de atribuire: 20 lei.

Garantie participare licitaţie: 200 lei.

Data limită solicitare clarificări: 15.06.2016 ora 1200.

Data limită depunere oferte: 17.06.2016 ora 0900 .

Data deschidere oferte: 17.06.2016 ora 1000 .

Adresa la care se depun ofertele : Primăria comunei Voineşti cu sediul în sat Voineşti comuna Voineşti, jud. Iaşi.

Alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Voineşti, tel/fax.0232/294755.