Interzicere comercializare şi consum băuturi 05.06.2016

 

Dispoziţia nr.   404/02.06.2016

Privind interzicerea comercializării şi consumului de băuturi alcoolice în ziua alegerilor, pe durata desfăşurării alegerilor locale din anul 2016, pe o distanţă de 500 de metri în jurul locaţiilor secţiilor de votare din comuna Voineşti, judeţul Iaşi

 

 

Primarul comunei Voineşti, judeţul Iaşi

Având în vedere:

  • Prevederile art. 81, alin. (5), art. 108 lit. x) şi art. 109 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,
  • Prevederile art. 2, pct. 21, art. 3 din Legea nr. 61/1991, republicată şi actualizată,
  • prevederile din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 63, alin. (1), lit. a) şi d) , alin. (2), art. 64, art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE

 

Art. 1. În ziua desfăşurării alegerilor locale din anul 2016, se interzice comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în ziua de 5 iunie 2016 pe o distanţă de 500 de metri în jurul locaţiilor secţiilor de votare din comuna Voineşti, judeţul Iaşi,

Art.2. Nerespectarea prevederilor art.1 constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Art. 3. Secretarul comunei Voineşti va comunica copie după prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Iaşi şi o va aduce la cunoştinţa publicului prin afişare.

 

 

            Primar,                                                                                                   Vizat pentru legalitate,

Ing. Dobreanu Gheorghe                                                                                                  Secretar,

                                                                                                                                 Timofte Liviu