Anunț proba interviu 26.05.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.236 din 06.04.2016      

A N U N T

Nr.6215 din 26.05.2016, ORA 13,00

            In urma probei interviu sustinuta in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 23.05.2016 și 26.05.2016 pentru ocuparea functiilor publice vacante de :

   1. - inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- constructii

   2.-inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp. asistenta sociala , Protectie Sociala si Autoritate tutelară,

   3.-inspector, clasa I, grad profesional superior   Comp.cadastru, agricol si Fond Funciar 

   4. - inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp.Resurse umane,

concurs ce se va desfasura la sediul Primariei Voinesti, jud.Iasi

comisia de concurs stabileste urmatorul rezultat al probei interviu:

Pentru functia publica de:

    - inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- constructii

 1. ONOFREI FLORIN                72,3 Puncte                                 ADMIS

    - inspector, clasa I, grad profesional superior  Comp.cadastru, agricol si Fond Funciar 

1. KELLER IOANA LILIANA ADMIS       65,6 Puncte                   ADMIS

   -inspector, clasa I, grad profesional debutant Comp. asistenta sociala , Protectie Sociala si Autoritate tutelară,

 1. BATOAIA PETRE                     74,6 Puncte                                   ADMIS

   - inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp.Resurse umane,

 1. VATAMANU ALEXANDRA            88  Puncte                              ADMIS

  Proba  interviu, a fost afisata in data de 26.05.2016, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Voinești si pe site Primarie.

 

COMISIA DE CONCURS:

            IOJA STELIANA                                                 ____________

            LETCANU MIHAELA                                           ____________

            OARZA CECILIA                                                ____________

SECRETAR:

            TIMOFTE LIVIU                                                 ____________