Anunţ selecţie dosare concurs funcţii publice 23.05.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.236 din 06.04.2016      

A N U N T

din 12.05.2016

            In urma selectiei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 23.05.2016  pentru ocuparea functiilor publice vacante de :

   1. - inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- constructii

   2.-inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp. asistenta sociala , Protectie Sociala si Autoritate tutelară,

   3.-inspector, clasa I, grad profesional superior   Comp.cadastru, agricol si Fond Funciar 

   4. - inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp.Resurse umane,

concurs ce se va desfasura la sediul Primariei Voinesti, jud.Iasi

comisia de concurs stabileste urmatorul rezultat al selectiei de dosare:

Pentru functia publica de:

    - inspector, clasa I, grad profesional debutant   Comp.Urbanism- constructii

 1. ONOFREI FLORIN                                                ADMIS

    - inspector, clasa I, grad profesional superior  Comp.cadastru, agricol si Fond Funciar 

1. KELLER IOANA LILIANA ADMIS                    ADMIS

   -inspector, clasa I, grad profesional debutant Comp. asistenta sociala , Protectie Sociala si Autoritate tutelară,

 1. BATOAIA PETRE                                                   ADMIS

 2. CONSTANTIN SANDU                                       RESPINS 

                                                           (art.49, alin.1, lit.f din H.G. nr.611/2008)

   - inspector, clasa I, grad profesional debutant  Comp.Resurse umane,

 1. VATAMANU ALEXANDRA                                        ADMIS

 2. ARHIP RALUCA                                                      ADMIS

 3. CASUNEANU SIMONA COSTINELA                        ADMIS

  4. CRETU SILVIEA                                                    ADMIS

   Rezultatul selectiei de dosare se afiseaza in data de 12.05.2016, ora 15,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma de anunt si pe site Primarie.