Anunț contractuali proba scrisă 09.05.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.237 din 06.04.2016      

 

A N U N T

Nr. 5410 din 09.05.2016

            In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 09.05.2016 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de :

   1.- Sofer, - Ivascu Daniel

   2.- Mediator sanitar- Acatrinei Giorgeta

   3.- Referent debutant, compartiment Consiliere probleme romi, Acatrinei Dumitru

, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

  1. D-ul Ivascu Daniel a realizat un punctaj de 73,4 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)            Rezultat concurs :  ADMIS

 2. D-na Acatrinei Giorgeta  a realizat un punctaj de 66,7 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)    Rezultat concurs :  ADMIS

  3.D-ul Acatrinei Dumitru a realizat un punctaj de 60,04  puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)    Rezultat concurs :  ADMIS

Proba interviu va avea loc în data de 11.05.2016, ora 10.00.