Anunț selecție dosare concurs 09.05.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 237 din 06.04.2016      

A N U N T

         Nr.5236 din 05.05.2016

            In urma selectiei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 09.05.2016  pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de

   1. - Referent debutant, studii M, compartiment Agricol si Fond Funciar

   2.- Sofer, studii G

   3.- Mediator sanitar, studii G

   4.- Referent debutant, compartiment Consiliere probleme romi, studii M

 comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

     - Pentru functia contractuala vacanta de Referent debutant, studii M, compartiment Agricol si Fond Funciar- nu sunt candidati.

     - Pentru functia contractuala vacanta de Sofer , din cadrul Primariei comunei Voinești s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorul candidat :

1.IVASCU DANIEL -                         ADMIS

      - Pentru functia contractuala vacanta de  .- Mediator sanitar , din cadrul Primariei comunei Voinești s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorul candidat :

1. ACATRINEI GIORGETA                   ADMIS

      - Pentru functia contractuala vacanta de Referent debutant, compartiment Consiliere probleme romi, din cadrul Primariei comunei Voinești s-a calificat in vederea sustinerii concursului urmatorul candidat :

1. ACATRINEI DUMITRU                       ADMIS