Liber acces și transparență

Resurse legislative:

Legea nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1125/Legea_52_2003,_Republicata_2...

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L544-...