Resurse naturale

Poziţia comunei Voinesti din punct de vedere fizico-geografic poate fi caracterizată ca poziţie de contact geografic major, comuna Voinesti beneficiind astfel de avantajele contactului între două subunităţi geografice, diferite ca potenţial. Mai mult, satele Voinesti si Lungani se încadrează în categoria sate de cuestă (din acest tip fac parte asezările de pe Coasta Iasului). Acestea beneficiază de un microclimat de adăpost, pânze de apă freatică sau izvoare, roci de construcţii, resurse agricole si forestiere, dar prezintă condiţii improprii de dezvoltare a vetrelor datorită alunecărilor de teren si eroziunii accentuate.

Din punct de vedere al resurselor naturale, zona de nord a comunei, corespunzătoare Câmpiei Colinare Jijia – Bahlui, are ca resursă naturală principală solurile fertile si terenurilor bune pentru agricultură de pe interfluviile largi si joase.
Partea de sud a comunei, corespunzătoare zonei înalte a Podisului Central Moldovenesc, deţine, ca resursă naturală, în primul rând fondul forestier cu o suprafaţă de 2544 ha, adică 40% din suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei, si, implicit, fondul cinegetic specific pădurilor de foioase, reprezentat de mistreţ, vulpe, iepure, căprioară, lup.

Alte resurse naturale sunt legate de substratul geologic al teritoriului. Astfel, de pe teritoriul comunei Voinesti se exploatează argilele (luturi) utilizate atât ca material de construcţie cât si în mestesugul olăritului, mai ales de către locuitorii satului Schitu Stavnic, precum si gresiile, utilizate în construcţii pe plan local. Satul Schitu Stavnic dispune de cariere de piatră si argilă.