Rezultat proba interviu 29.02.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.19 din 15.01.2016    

Proces verbal

Nr. 2251 din 29.02.2016

incheiat astazi 29.02.2016 la sediul Primariei comunei Voinești

         Comisia de concurs, numita prin Dispozitia nr.19 din 15.01.2016 intrunita in data de 29.02.2016, ora 10,00 la sediul Primariei comunei Voinești procedeaza la deschiderea sedintei privind desfasurarea probei -Interviu- pentru ocuparea functiei contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

            La data si ora stabilita in anunul de participare sunt prezenti:

COMISIA DE CONCURS:

PRESEDINTE: LETCANU MIHAELA ,MEMBRI: IOJA STELIANA, RUSU SIMONA                           

SECRETAR: TIMOFTE LIVIU

Din partea candidatilor admisi dupa selectia dosarelor ,sunt prezenti :                                             

  1. Leonte Mihaela
  2. Vatamanu Alexandra

    Comisia de concurs inainte de ora stabilita a intocmit planul de interviu, anexa la prezentul proces verbal

    Comisia de concurs verifica identitatea candidatilor prin solicitarea Cartii de identitate,

    Comisia de concurs a invitat ,pe rind, cite unul dintre candidati respectiv prima pe d-na Leonte Mihaela sa sustina interviul.      

  Secretarul comisiei, d-ul Timofte Liviu explica primei candidate modul cum va decurge interviul si modul cum se va realiza punctajul.

D-na Leonte incepe prima proba, respectiv,,modul de prezentare”.

Fiecare membru din comisia de concurs pune pe rind intrebari candidatei.

Intrebarile si raspunsurile candidatei se consemneaza in fisa anexa la prezentul proces verbal.

La finalul probei membrii comisiei si candidata semneaza notarea probei,,interviu,,

D-na Vatamanu incepe prima proba, respectiv,,modul de prezentare”.

Fiecare membru din comisia de concurs pune pe rind intrebari candidatei.

Intrebarile si raspunsurile candidatei se consemneaza in fisa anexa la prezentul proces verbal.

La finalul probei membrii comisiei si candidata semneaza notarea probei,,interviu,,

Comisia de concurs incepe corectarea ,pe rind,a raspunsurilor la intrebarile adresate candidatei.

In final se face totalul si se compara cu minimul de puncte necesar a fi indeplinit de fiecare concurent.

 

Comisia de concurs incepe corectarea ,pe rind,a raspunsurilor la intrebarile adresate candidatei.

In final se face totalul si se compara cu minimul de puncte necesar a fi indeplinit de fiecare concurent.

In urma analizarii si acordarii punctajelor pentru fiecare lucrare ,comisia de concurs a stabilit urmatoarele :

             Educator Specializat Voinesti :

 

1.   - Leonte Mihaela a realizat un punctaj de 88 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)   Rezultat concurs :  ADMIS

2.  -  Vatamanu Alexandra realizat un punctaj de 96 puncte din 100 puncte     (baremul minim -50 puncte)   Rezultat concurs :  ADMIS

 

Rezultatul probei scrise  se afiseaza in data de 29.02.2016, ora 12,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma anuntului - anexa la prezentul proces verbal.

Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.