Anunț proba scrisă 24.02.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.19 din 15.01.2016      

A N U N T

 Nr. 2089 din 24.02.2016

            In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 24.02.2016 pentru ocuparea functiei contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

          1.Ciochina Laura Mihaela a realizat un punctaj de 40  puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : RESPINS 

          2.Leonte Mihaela a realizat un punctaj de 85 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : ADMIS

          3. Cotovanu Raluca Elena a realizat un punctaj de 24 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : RESPINS 

          4.Vatamanu Alexandra a realizat un punctaj de 72 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)  Rezultat concurs : ADMIS

Contestațiile pot fi depuse în termen de 48 de ore de la afișarea prezentului anunț, respectiv data de 24.02.2016, ora 13.30.