Comisii de specialitate

Comisia de specialitate "Juridică și de disciplină" are următoarea componență nominală:

Nr.criteriu Nume și prenume Apartenența politică Calitatea în cadrul comisiei
1.      
2. Mihai Vasile PSD Secretar
3. Asandului Gheorghe PSD Membru
4. Balica Ionuț PNL Membru
5. Bacinschi Alexandru PNL Membru

Comisia de specialitate "Economică,Buget-Finanțe și dezvoltare economică"are următoarea componență nominală:

Nr. criteriu Nume și prenume Apartenența politică Calitatea în cadrul comisiei
1. Lungu Mihai PSD Președinte
2. Vulpe Vasile PSD Secretar
3. Bors Constantin PSD Membru
4. Ivașcu Dumitru PNL Membru
5. Scafaru Dumitru PNL Membru

Comisia de specialitate"Activități social-culturale,culte,învățământ,sănătate și familie,muncă și protecție socială,protecție copii,tineret și sport" are următoarea componență nominală:

Nr. criteriu Nume și prenume Apartenența politică Calitatea în cadrul comisiei
1. Ivașcu Vasile PDL Președinte
2. Stan Romeo PNL Secretar
4. Acatrinei Dumitru PDL Membru
3. Ivașcu Neculai Iustinian PDL Membru
5. Dobreanu Gheorghe PNL Membru

Actualizat 23.07.2014