Anunț final concurs de promovare în grad profesional

Primăria Comunei Voinesti, Jud. Iași

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 1022/17.12.2015

Nr. 573/18.01.2016

ANUNŢ

            În urma susţinerii probelor concursului organizat în ziua de 18.01.2016 pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Voinesti, Judeţul Iaşi, Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr.  1022/17.12.2015, consemnează rezultatul final:

 

Numele si prenumele candidaţilor

Rezultatul selecţiei de dosare

Punctajul la proba scrisă

Punctajul la interviu

Punctajul final

Rezultatul final al concursului

Băţoaia Cristina

ADMIS

92

93

185

ADMIS

Hergheligiu Gica

ADMIS

92

94

186

ADMIS