Proba scrisă 05.01.2016

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.  952 din 19.11.2015    

Proces verbal

Nr. 55 din 05.01.2016

incheiat astazi 05.01.2016 la sediul Primariei comunei Voinești

         Comisia de concurs, numita prin Dispozitia nr.952 din 19.11.2015 intrunita in data de 05.01.2016, ora 10,00 la sediul Primariei comunei Voinești procedeaza la deschiderea sedintei privind desfasurarea probei scrise pentru ocuparea functilor contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

            La data si ora stabilita in anunul de participare sunt prezenti:

COMISIA DE CONCURS:

PRESEDINTE: HERGHELEGIU GICA,MEMBRI: IOJA STELIANA, RUSU SIMONA                           

SECRETAR: TIMOFTE LIVIU

Din partea candidatilor admisi dupa selectia dosarelor ,sunt prezenti :                                              

            1. Educator Specializat Voinesti:  - Maftei Simona Maria

    Comisia de concurs inainte de ora stabilita a intocmit subiectele in 2 (doua) variante pentru  functia contractuala ,le-a introdus in plicuri separate si a sigilat plicurile.

    Comisia de concurs verifica identitatea candidatei prin solicitarea Cartii de identitate.

    Comisia de concurs a invitat candidata sa aleaga una din cele doua variante :      

D-na Maftei Simona Maria pentru educator specializat a ales Varianta nr.

Presedinta comisiei de concurs d-na Herghelegiu precizeaza ca durata probei scrise este de 2 (doua)ore.

  Secretarul comisiei, d-ul Timofte Liviu imparte cite 2 (doua )pagine albe, se scrie de  candidat numele si prenumele ,se indoie coltul cu numele ,se aplica eticheta pt. secretizarea numelui si se aplica de secretar stampila de Consiliul Local.

 Proba scrisa incepe la ora 10,15 si se incheie, teoretic, la ora de 12,15.

Candidata deschide plicul cu varianta aleasa si incepe desfasurarea probei scrise.

 La ora 12,15 presedinta comisiei de concurs declara inchisa proba scrisa.

Comisia de concurs incepe corectarea  lucrarii prezentate, fiecare membru al comisiei acordind punctaj pentru fiecare punct al lucrarii analizate.

In final se face totalul si se compara cu minimul de puncte necesar a fi indeplinit de fiecare concurent.

In urma analizarii si acordarii punctajelor pentru fiecare lucrare ,comisia de concurs a stabilit urmatoarele :

            1. Educator Specializat Voinesti :

   - Maftei Simona Maria a realizat un punctaj de 27 puncte din 100 puncte (baremul minim -50 puncte)   Rezultat concurs :  RESPINS

Rezultatul probei scrise  se afiseaza in data de 05.01.2016, ora 14,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma anuntului - anexa la prezentul proces verbal.

            Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.