proces verbal final concurs 09.11.2015

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs    

Proces verbal

Nr. 12.037 din 02.11.2015

incheiat astazi 02.11.2015 la sediul Primariei comunei Voinești

         Comisia de concurs  intrunita in data de 02.11.2015, ora 15,00 la sediul Primariei comunei Voinești procedeaza la incheierea procesului verbal final pentru ocuparea functilor contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

            La data si ora stabilita sunt prezenti:

COMISIA DE CONCURS:

PRESEDINTE: HERGHELEGIU GICA,MEMBRI: IOJA STELIANA, RUSU SIMONA                           

SECRETAR: TIMOFTE LIVIU

Conform procesului verbal nr.11.986 /02.11.2015 nu a fost depus niciun dosar pentru ocuparea functiei contractuale de :                                             

            1. Educator Specializat- Centru de zi after school Voinesti 

    Comisia de concurs propune reluarea procedurilor privind scoaterea la concurs a functiei contractuale vacante.

Rezultatul final  se afiseaza in data de 03.11.2015, ora 14,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma anuntului - anexa la prezentul proces verbal.

            Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.