Anunț selecție dosare concurs 09.11.2015

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 732 din 02.10.2015      

A N U N T

Nr.11.987 din 02.11.2015

            In urma selectiei dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 09.11.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

Pentru functia contractuala vacanta de Educator specializat, din cadrul Centrului de ingrijire a copiilor tip after school nu s-au depus dosare de inscriere pentru concurs.