Centralizator rezultate

Județul Iași

Primăria Comunei Voinești

Nr.11718 /26.10.2015

 

CENTRALIZATOR NOMINAL AL REZULTATELOR

 

la concursul organizat de Primăria Comunei Voinești pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de:

  1. Inspector, clasa I, grad professional debutant, Compartiment Urbanism și Construcții
  2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară
  3. Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Cadastru, Agricol și Fond Funciar
  4. Referent, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  5. Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  6. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  7. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

 

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele  candidaților

 

Punctaj proba scrisă

 

Punctaj interviu

 

Punctaj final

 

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

ONOFREI FLORIN

16

-

16

RESPINS

2.

BĂȚOAIA PETRE

32

-

32

RESPINS

3.

BUSUIOC MARIANA RAMONA

54

87

141

ADMIS

4.

SOLOMON ANDREEA

22

-

22

RESPINS

5.

TODIRAȘ LIVIU-TIBERIU

33

-

33

RESPINS

6.

LĂZĂRESCU MIHAELA ANCA

38

-

38

RESPINS

7.

IACOMI VERONICA

68

88

156

ADMIS

8.

CĂȘUNEANU COSTINELA-SIMONA

22

-

22

RESPINS

9.

MODORANU RODICA

38

-

38

RESPINS

10.

 

LEȚCANU MIHAELA

79

88

167

ADMIS

11.

IONESCU ANDREEA MIHAELA

29

-

29

RESPINS

 

Comisia de concurs:

1. Herghelegiu Gica , președinte  - _______________

2. Ioja Steliana , membru - _______________

3. Amarii Alina Ionela (reprezentant ANFP) , membru - _______________

 

Secretarul comisiei :  Crivoi Lucian - ___________