Anunț rezultat interviu 26.10.2015

Județul Iași

Primăria Comunei Voinești

Nr. 11717/26.10.2015

ANEXA nr.4

la Procesul-verbal nr. 11716/26.10.2015

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI

la concursul organizat de Primăria Comunei Voinești pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de:

  1. Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Cadastru, Agricol și Fond Funciar
  2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  3. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din H.G.nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se comunică rezultatul la INTERVIUL susținut în data de 26.10.2015 :

 

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

 

Funcția publică

 

Punctajul

obținut la interviu

 

Rezultatul interviului

ADMIS / RESPINS

 

1.

 

BUSUIOC MARIANA RAMONA

Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Cadastru, Agricol și Fond Funciar

87

ADMIS

2.

IACOMI VERONICA

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

88

ADMIS

3.

LEȚCANU MIHAELA

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

88

ADMIS

 

În temeiul art.63 din H.G.nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la interviu pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, la sediul Primăriei Comunei Voinești.

Afișat astăzi, 26.10.2015, ora 11.30, la sediul Primăriei Comunei Voinești.

SECRETAR,

Crivoi Lucian

 ________________________