Anunț rezultate concurs proba scrisă 21.10.2015

JUDEȚUL IAȘI

PRIMĂRIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numită prin dispoziția nr. 690 din 10.09.2015

ANUNȚ

Nr.  11503 din 21.10.2015

În urma notării lucrărilor scrise ale candidaților la concursul organizat în ziua de 21.10.2015 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de:

  1. Inspector, clasa I, grad professional debutant, Compartiment Urbanism și Construcții
  2. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară
  3. Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Cadastru, Agricol și Fond Funciar
  4. Referent, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  5. Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  6. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite
  7. Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

Comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise:

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidaților

 

Funcția publică

 

Punctajul

obținut la proba scrisă

 

Rezultatul probei scrise

ADMIS / RESPINS

 

1.

ONOFREI FLORIN

Inspector, clasa I, grad professional debutant, Compartiment Urbanism și Construcții

16

RESPINS

2.

BĂȚOAIA PETRE

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Asistență Socială, Protecție Socială și Autoritate Tutelară

 

32

RESPINS

3.

BUSUIOC MARIANA RAMONA

Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartiment Cadastru, Agricol și Fond Funciar

 

54

ADMIS

4.

SOLOMON ANDREEA

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

 

22

RESPINS

5.

TODIRAȘ LIVIU TIBERIU

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

 

33

RESPINS

6.

LĂZĂRESCU MIHAELA-ANCA

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

 

38

RESPINS

7.

IACOMI VERONICA

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Relații Publice, Registratură și Integrare Europeană

 

68

ADMIS

8.

CĂȘUNEANU COSTINELA

Referent, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

 

22

RESPINS

9.

MODORANU RODICA

Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

38

RESPINS

10.

 

LEȚCANU MIHAELA

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

79

ADMIS

11.

IONESCU ANDREEA MIHAELA

 

Inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Contabilitate, Buget-Finanțe, Taxe și Impozite

29

RESPINS

Contestațiile pot fi depuse în termen de 24 de ore de la afișarea prezentului anunț.

Interviul va avea loc în data de 26.10.2015, ora 10.00.

Comisia de concurs procedează la afișarea prezentului anunț astăzi, 21.10.2015, ora 17.00 la sediul Primăriei Comunei Voinești și pe site-ul instituției.

Comisia de concurs

Președinte

Herghelegiu Gica                                                            __________

Membri

Ioja Steliana                                                                     __________

Amarii Alina Ionela                                                        __________

 

Secretar,

Crivoi Lucian                                                                     __________