Anunț rezultate concurs proba scrisă 23.09.2015

 

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs     

A N U N T

Nr. 9984 din 23.09.2015

            In urma analizarii si punctarii lucrarilor de la proba scrisa in vederea participarii la concursul de recrutare organizat in zilele de 23.09.2015 pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de :

1. Coordonator                  Centru de zi Voinesti                       

2. Educator Specializat       Centru de zi Voinesti 

3. Educator specializat       Centru social multifunctional Slobozia

4. Conducator auto              Primaria comunei Voinesti                                                                            

comisia de concurs comunica urmatorul rezultat :

  Coordonator Centru de zi Voinesti

1  - Roman Madalina                         87 puncte   -ADMIS-

  Educator Specializat Centru de zi Voinesti :

  1.  -Grama Sebastian                       54 puncte   -ADMIS-

  2.  - Maftei Simona Maria               52 puncte   -ADMIS-

  3.  - Nazare Mihaela Valentina       80 puncte   -ADMIS-

   Educator specializat Centru social Slobozia:

  1. -Burca Antonela                        59 puncte   -ADMIS-

   Conducator auto Primaria comunei Voinesti

  1.- Dobreanu Gheorghe                   69 puncte   -ADMIS-

     Interviul va avea loc in data de 25 SEPTEMBRIE 2015,in intervalul orar 10.00-12.00.

Comisia de concurs procedeaza la afisarea prezentului anunt astazi, 23 SEPTEMBRIE 2015, ora 14,00, la sediul Primariei comunei Voinești .

COMISIA DE CONCURS:

HERGHELEGIU GICA                                     ____________

IOJA MARINA STELIANA                                ____________       

PREOTU MIHAELA                                         ____________

SECRETAR: TIMOFTE LIVIU                         ____________