Proces verbal selectie dosare 23.09.2015

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015    

Proces verbal

Nr.9555 din 17.09.2015

incheiat astazi 17.09.2015 la sediul Primariei comunei Voinești

         Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015, intrunita in data de 17.09.2015, ora 12,00 la sediul Primariei comunei Voinești procedeaza la selectia dosarelor de inscriere depuse in vederea participarii la concursul organizat in ziua de 23.09.2015, proba scrisa  pentru ocuparea functilor contractuale vacante de :

-Coordonator centru- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru social multifunctional Slobozia

-Conducator auto- Aparatul de specialitate al Primarului comunei Voinesti

    Pana la data limita de depunere a dosarelor, 11.09.2015, la concurs s-au inscris urmatorii candidati :

  1. Coordonator centru:          - Teodorescu Bogdan

                                                   - Roman Madalina

                                                   - Matrescu Gena

            2. Educator Specializat Voinesti : -Grama Sebastian

                                                                     - Maftei Simona Maria

                                                                     - Nazare Mihaela Valentina

            3. -Educator specializat Slobozia: -Burca Antonela

            4.-Conducator auto :                      - Dobreanu Gheorghe

            Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilorverifica dosarele de inscriere si constata urmatoarele :

     1. - Candidatul  Teodorescu Bogdan indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Coordonator Centru.

        -  Candidata Roman Madalina indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Coordonator Centru.

        - Candidata  Matrescu Gena indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Coordonator Centru.

  1. - Candidatul Grama Sebastian indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat Voinesti

- Candidata Maftei Simona Maria indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat Voinesti

           - Candidata  Nazare Mihaela Valentina indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat Voinesti

      3. - Candidata Burca Antonela indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Educator Specializat Slobozia.

      4. - Candidatul  Dobreanu Gheorghe indeplineste conditiile generale si specifice prevazute pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de Conducator Auto -Primaria Voinesti.

      Fata de cele prezentate, comisia de concurs stabileste urmatorul rezultat al selectiei de dosare:

1.Coordonator centru:                 - Teodorescu Bogdan              -ADMIS

                                                   - Roman Madalina                - ADMIS

                                                    - Matrescu Gena                  - ADMIS

2. Educator Specializat Voinesti : -Grama Sebastian               - ADMIS

                                                    - Maftei Simona Maria        - ADMIS

                                                    - Nazare Mihaela Valentina -ADMIS

3. Educator specializat Slobozia: -Burca Antonela                     - ADMIS

4. Conducator auto :                      - Dobreanu Gheorghe            - ADMIS   

Rezultatul selectiei de dosare se afiseaza in data de 17.09.2015, ora 13,00 la sediul Primariei comunei Voinești , sub forma anuntului - anexa la prezentul proces verbal.

Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal.

COMISIA DE CONCURS:

            PRESEDINTE

            HERGHELEGIU GICA                               ____________

            MEMBRI

            IOJA STELIANA                                        ____________

             PREOTU MIHAELA                                  ____________

SECRETAR:

            TIMOFTE LIVIU                                              ____________