Anunț rezultate interviu posturi contractuale

JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI VOINEȘTI

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr.  535 din 17.07.2015

C E N T R A L I Z A T O R

privind rezultatele concursului din 17.08.- 20.08.  2015

            In urma sustinerii probelor concursului organizat in ziua de 17.08.2015-proba scrisa si 20.08.2015 -interviul pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante de :

-Casier- Compartiment Contabilitate, buget-finante,taxe si impozite

-Coordonator centru- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Educator specializat- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Bucatar- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

-Muncitor intretinere- Centru de ingrijire a copiilor after school Voinesti

Comisia de concurs numita prin Dispozitia nr. 535 din 17.07.2015, consemneaza rezultatul final:

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei de dosare

Punctajul la proba scrisa

Punctajul la interviu

Punctajul final

Rezultatul final al concursului

ANDRONIC

VASILE

ADMIS 

65  Pct.

83,33 pct.

74,16 pct.

ADMIS

DOBREANU Maria Petronela

ADMIS 

53  Pct.

70,67 pct.

61,83 pct.

ADMIS

TURCUMAN VASILE

ADMIS 

63  Pct.

68,33 pct.

65,66 pct.

ADMIS

FOTEA CONSTANTIN

ADMIS 

ABSENT

-

-

RESPINS

GRAMA SEBASTIAN

ADMIS 

48  Pct.

-

46 pct.in urma contestatiei

RESPINS

MAFTEI SIMONA MARIA

ADMIS 

39  Pct.

-

-

RESPINS

BODORIN

TATIANA

RESPINS 

-

-

-

RESPINS

COMISIA DE CONCURS:

            PRESEDINTE

HERGHELEGIU GICA                                                   ____________

            MEMBRI

            IOJA MARINA STELIANA                                  ____________

            PREOTU MIHAELA                                           ____________

SECRETAR:

TIMOFTE LIVIU                                        ____________